อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องการแหล่งพลังงานของตัวเอง

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องการแหล่งพลังงานของตัวเองมีตัวเลือกพื้นฐานสองตัวเลือกคือแบตเตอรี่และเครื่องเก็บเกี่ยว แบตเตอรี่จะเก็บพลังงานไว้ภายใน แต่ก็มีน้ำหนักมากและมีปริมาณจำกัดเครื่องเก็บเกี่ยวเช่นแผงโซลาร์เซลล์จะรวบรวมพลังงานจากสภาพแวดล้อมของมัน สิ่งนี้ทำให้แบตเตอรี่มีข้อเสียอยู่บ้าง แต่มีการแนะนำแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งสามารถทำงานได้ในบางสภาวะ

และไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานนั้นให้กลายเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีพื้นฐานทั้งสองนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบของนักเก็บขยะโลหะ อากาศที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกคนเก็บขยะอากาศโลหะนี้ทำงานเหมือนแบตเตอรี่ซึ่งให้พลังงานโดยการทำลายและสร้างพันธะเคมีขึ้นหลายครั้ง แต่มันก็ใช้งานได้เหมือนเก็บเกี่ยวเมื่อพลังงานนั้นถูกส่งมาจากพลังงานในสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพันธะเคมีในโลหะและอากาศที่อยู่รอบ ๆ คนเก็บขยะโลหะอากาศ